• Start
 • Kancelaria
 • Lokalizacja
 • Kontakt
 • Wzór wniosku
 • Publikacje
 • Egzekucja
 • Poleć nas
 • Pliki
 • Linki
 • Właściwość

  Kalendarz

  Luty 2018

  Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28  


  Kto jest online
  Aktualnie jest 9 gości i 0 użytkowników online

  Imieniny
  Leona, Ludomira i Zenobiusza

  Najnowsze licytacje/komunikaty
 • monety, pierścionki, brylanty i inne
 • kontenery, zagęszczarka, gwintownica
 • samochody
 • mieszkanie ul. Okocimska
 • mieszkanie, ul. Powstańców Śląskich

 • Najnowsze publikacje
 • Stosowanie konstytucji może wymagać jej zmiany
 • Państwo płaci adwokatowi
 • Wyroki zostają na papierze
 • Szturm na aplikacje
 • Kto może wejść do naszego mieszkania?

 • Licznik odwiedzin
  869965 odwiedzin

  Naszą witrynę
  Dodaj do Ulubionych
  Ustaw jako stronę główną

 • mieszkanie, ul. Powstańców Śląskich Print E-mail
  30-01-2018
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 172, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. użytkowej 49,62 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wraz z udziałem 4969/1643366 w nieruchomości wspólnej którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz w tych samych częściach prawa własności części i urządzen wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, należącej do dłużnika: położonej: 01-355 Warszawa, Powstańców Śląskich 45/45, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00494657/3 Suma oszacowania wynosi 357 585,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 268 188,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 758,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Warszawie 05 10501025 1000 0023 1252 0642 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.18:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli przy ul. Kocjana 3 w sekretariacie II Wydziału Cywilnego (sygn. nadzoru II Co 1689/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    |Na górę|